"Nguồn sữa sạch từ Thụy Sỹ"

1900 636193 - 0914702746

Đăng nhập

Đăng ký

Luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm của mình, Cremo đã khởi xướng từ năm 1986 các quy trình giám sát rất nghiêm ngặt. Hệ thống quản lý môi trường và chất lượng liên tục của nó đã được một số tổ chức công nhận. Nó bao gồm cải tiến liên tục và cập nhật thường xuyên các thủ tục. Cremo không dựa vào kiểm toán bên ngoài để xác định bất kỳ thiếu sót nào tồn tại. Định kỳ, công ty thực hiện kiểm toán nội bộ để xác minh rằng không có gì cản trở chất lượng sản phẩm hoặc quản lý môi trường tốt.

Chất lượng ISO 9001

  • Đến năm 1996, Cremo đã đạt được Chứng nhận chất lượng ISO 9001 do Cục Veritas Quality International (BVQI) trao tặng. Một trong những yêu cầu chính là chứng nhận này phải được gia hạn ba năm một lần, để đảm bảo rằng các thủ tục tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.
  • Chứng nhận này đảm bảo rằng trong các lĩnh vực mua nguyên liệu thô, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm sữa, tất cả các quy định đều được tuân thủ nghiêm ngặt, với mục tiêu đảm bảo rằng các sản phẩm luôn có chất lượng tốt nhất.
  • Sự công nhận chính thức này là sự đảm bảo rằng công ty thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để cung cấp các sản phẩm an toàn và hồ sơ chính xác về lịch sử của họ, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng được duy trì. Hệ thống truy xuất nguồn gốc này củng cố hình ảnh thương hiệu của công ty.

Chứng chỉ ISO 14001 - Quản lý môi trường

Từ năm 1999, Cremo đã có một hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận, đảm bảo quản lý có hệ thống các quy trình liên quan đến môi trường, giám sát các biện pháp và giải quyết các vấn đề liên quan. Chứng chỉ được gia hạn thường xuyên.

Chứng nhận Giảm bớt CO2- & KWH

Cremo đã cam kết giảm lượng khí thải CO2 và tiêu thụ năng lượng trong một thời gian dài. Với suy nghĩ này, nó đã đặt ra các giá trị mục tiêu theo thỏa thuận với chính phủ liên bang và các bang địa phương. Chúng được xem xét bởi Cơ quan Năng lượng Liên bang (EnAW). Thỏa thuận mục tiêu đầu tiên là từ 2008 đến 2012 và lần thứ hai cho 2013-2020. Mục đích của thứ hai là giảm 15% lượng khí thải CO2 tại tất cả các địa điểm, tương ứng với mức giảm hàng năm là 4.300 tấn CO2. Nhờ các khoản đầu tư được nhắm mục tiêu, Cremo đã đạt được mục tiêu vào năm 2014 nhờ các khoản đầu tư quy trình khôn ngoan. Cremo sẽ tiếp tục tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và theo đuổi việc giảm hơn nữa lượng khí thải CO2.

FSSC 22000 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

  • Vào ngày 12 tháng 7 năm 2011, Cremo đã nhận được từ Cục Veritas chứng nhận "Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm 2200" ..
  • Tài liệu này xác nhận rằng Cremo đáp ứng các yêu cầu cho hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm của tiêu chuẩn này. Việc tái chứng nhận diễn ra cứ sau 3 năm.

Chứng nhận phòng thí nghiệm ISO 17025

 

ISO 26‘000 Trách nhiệm xã hội

Vào năm 2015, lần đầu tiên, việc tuân thủ các tiêu chuẩn "Trách nhiệm xã hội" của ISO 26000 đã được chứng nhận. Tiêu chuẩn chứa các hướng dẫn trong các lĩnh vực quản trị, quyền con người, quan hệ các bên liên quan và đạo đức doanh nghiệp.

Chứng nhận "hữu cơ - organic" của Bio.inspecta

Để sản xuất các sản phẩm hữu cơ như sữa, bơ, phô mai và sữa bột, Cremo có giấy chứng nhận phù hợp do bio.inspecta, Thụy Sĩ cấp.

Chứng nhận SUISSE GARANTIE

Đầu năm 2005, Cremo đã nhận được chứng nhận «Suisse Garantie» do Hiệp hội Agro-Marketing Suisse (Hiệp hội tiếp thị nông nghiệp Thụy Sĩ) trao tặng. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý, sữa và các sản phẩm từ sữa có chứng nhận SUISSE GARANTIE phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  • Nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất các sản phẩm phải là Thụy Sĩ.
  • Các sản phẩm phải được sản xuất và chế biến tại Thụy Sĩ.
  • Các sản phẩm hoàn chỉnh không được chứa bất kỳ sinh vật biến đổi gen (GM).